LESSON STUDY: ӨЗІНІҢ САБАҒЫН ЗЕРТТЕУМЕН АЙНАЛЫСҚЫСЫ КЕЛЕТІНДЕР ҮШІН

LESSON STUDY: ӨЗІНІҢ САБАҒЫН ЗЕРТТЕУМЕН

АЙНАЛЫСҚЫСЫ КЕЛЕТІНДЕР ҮШІН

Әдістемелік нұсқаулықтар

Методические рекомендации

Авторлар:

Ж.Б. Абдрахманова,

С.Б. Биярова,

Г.Т. Зейнолдина

 

Баспа:

Астана қ.,

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы,
2015. – 50 б.

 

ISBN 978-101-7780-68-5

ӘОЖ   371.214 КБЖ 74.202.5

 

Басылым тілі: орысша

 
Әдістемелік нұсқаулық Lesson Study тәсілін мектептерде қолдану, Lesson Study тәсілінің кезеңдерін жоспарлау, жүргізу және талдау бойынша тәжірибелік нұсқаулық ретінде ұсынылған. Lesson Study педагогикалық тәсілінің оқытудағы дағдыларды дамытып қана қоймай, сонымен қатар мұғалім мен оқушының өзін-өзі дамытуына ықпал етеді.

Әдістемелік нұсқаулық педагог қызметкерлерге, педагогикалық кадрларды даярлайтын гуманитарлық колледждер мен ЖОО студенттеріне арналған.