LESSON STUDY: ТЕОРИЯСЫ МЕН ҚОЛДАНУ ТӘСІЛДЕРІ

LESSON STUDY: ТЕОРИЯСЫ МЕН ҚОЛДАНУ ТӘСІЛДЕРІ

Әдістемелік құрал

Автор:

Пит Дадли (Ұлыбритания)

(ағылшын тілінен аударылған)

 

Баспа:

Астана қ.,

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы,
2013. – 70 б.

 

ӘОЖ 374.00

 

Басылым тілі:

қазақша, орысша, ағылшынша

 
Мектеп мұғалімдеріне, педагогикалық жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне арналған әдістемелік құралда мектепте оқыту мен оқу тәжірибесін дамытуға бағытталған Lesson Study тәсілін жоспарлау, қолдану және талдау, сондай-ақ аталған тәсілді қолдану нәтижесінде жинақталған білім мен дағдыларды әріптестерге тарату мәселелері қарастырылады.