LESSON STUDY БОЙЫНША МҰҒАЛІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

LESSON STUDY БОЙЫНША МҰҒАЛІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

Әдістемелік нұсқаулық

Авторлар:

Т. Чичибу (Жапония),

Л.  Ду Тоит (ОАР),

А. Тулепбаева (Қазақстан)

 

Баспа:

Астана қ.,

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы,

2013. – 72 б.

 

ISBN 978-601-80263-8-6

ӘОЖ 37.0   КБЖ 74.202   L 58

 

Басылым тілі:

қазақша, орысша, ағылшынша

 
Нұсқаулық оқытуды жақсарту үдерісі ретінде Сабақты зерттеу
(ағылш. – Lesson Study, жапон. – kenkyu jugyo) тәсілінің негізгі идеяларын ашады. Авторлар осы тәсілдің мақсаты мен артықшылықтарын, оны оқу үдерісінде пайдаланудың тиімділігін, сондай-ақ аталған тәсілді кезең-кезеңмен іске асыру жолдарын ұсынады.