САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ (LESSON STUDY): А-ДАН Я-ҒА ДЕЙІН

 

САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ (LESSON STUDY): А-ДАН Я-ҒА ДЕЙІН

Әдістемелік нұсқаулықтар

Методические рекомендации

 

Автор:

Ж.К. Байгаринова

 

Пікір жазғандар:

И.У. Аушева, п.ғ.к.,

Н.П. Когород, б.ғ.к., доцент

 

Баспа:

Астана қ.,

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы,

  1. – 46 б.

 

ӘОЖ 374.00

 

Басылым тілі: орысша

Әдістемелік нұсқаулық алфавиттік ретпен орналасқан Сабақты зерттеудің (Lesson study) нақты аспектілері бойынша қысқаша нұсқауларды қамтиды.  Ұсынылған нұсқаулар тренердің оқыту тәжірибесіне және мұғалімдер мен мектеп басшыларына курстан кейінгі қолдау көрсету тәжірибесіне негізделген.

Бұл нұсқаулық сабақты зерттеу тәсілін мектеп тәжірибесіне енгізумен айналысатын педагогтер мен мектеп басшылары үшін пайдалы болады.