«САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ» ӘДІСІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНЕ ЕНДІРУ ТӘЖІРИБЕСІНЕН

«САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ» ӘДІСІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНЕ ЕНДІРУ ТӘЖІРИБЕСІНЕН

 

Тәжірибелік әзірлемелер жинағы

Сборник практических разработок

 

Авторлар:

Ж.С. Калгинбаева, С.Р. Матаева,

Р.Г. Сыздыкбаева, Г.С. Абильдаева,

П.Б. Ангаралиева,  А.А. Шатырбекова

 

Пікір жазғандар:

О.О. Стычева, п.ғ.к., доцент

Г.М. Темирбекова, ф.ғ.к.

 

Баспа:

Астана қ.,
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы,

2016. – 122 б.

 

ӘОЖ  374.00

 

Басылым тілі: қазақша

 

 
Жинақта «Сабақты зерттеу» әдісін іске асыру, жоспарлау, жүргізу, талдау мен рәсімдеу бойынша Шымкент қаласының А.С. Пушкин атындағы №1 мектеп-гимназиясында іске асырылған тәжірибелік жұмыстардың материалдары, сондай-ақ мұғалімдер мен тренерлердің рефлексиялары ұсынылған.

Жинақ мұғалімдердің кәсіби шеберлігінің шыңдалуына ықпал жасауға бағытталған.