«САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ» ӘДІСІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНЕ ЕНДІРУ ТӘЖІРИБЕСІНЕН

«САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ» ӘДІСІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНЕ ЕНДІРУ ТӘЖІРИБЕСІНЕН

 

Тәжірибелік әзірлемелер жинағы

Сборник практических разработок

 

Авторлар:

Ж.С. Калгинбаева, С.Р. Матаева,

Р.Г. Сыздыкбаева, Г.С. Абильдаева,

П.Б. Ангаралиева,  А.А. Шатырбекова

 

Пікір жазғандар:

О.О. Стычева, п.ғ.к., доцент

Г.М. Темирбекова, ф.ғ.к.

 

Баспа:

Астана қ.,
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы,

2016. – 122 б.

 

ӘОЖ  374.00

 

Басылым тілі: қазақша

 

 
Жинақта «Сабақты зерттеу» әдісін іске асыру, жоспарлау, жүргізу, талдау мен рәсімдеу бойынша Шымкент қаласының А.С. Пушкин атындағы №1 мектеп-гимназиясында іске асырылған тәжірибелік жұмыстардың материалдары, сондай-ақ мұғалімдер мен тренерлердің рефлексиялары ұсынылған.

Жинақ мұғалімдердің кәсіби шеберлігінің шыңдалуына ықпал жасауға бағытталған.

САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУДІ ҚАЛАЙ САПАЛЫ ЖҮРГІЗУГЕ БОЛАДЫ

САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУДІ ҚАЛАЙ САПАЛЫ ЖҮРГІЗУГЕ БОЛАДЫ

 

Әдістемелік нұсқаулық

Методические рекомендации

 

 

Автор:

А.А. Ошақбаева

 

Баспа:

Астана қ.,
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы,

2016. – 62 б.

 

ӘОЖ 374.00

 

Басылым тілі: қазақша

Әдістемелік нұсқаулықта Сабақты зерттеу тәсілінің тарихы мен қолдану жолдары қарастырылады. Автор өз тәжірибесіне сүйене отырып, Сабақты зерттеу тәсілін мектеп тәжірибесіне енгізудің тиімді қадамдарын ұсынған.

Әдістемелік нұсқаулық мектеп мұғалімдеріне Сабақты зерттеу бойынша сапалы зерттеу жүргізуге көмектеседі және өз тәжірибесін жақсарту үшін Сабақты зерттеумен айналысқысы келетін мектеп мұғалімдеріне арналған.

САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ (LESSON STUDY): А-ДАН Я-ҒА ДЕЙІН

 

САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ (LESSON STUDY): А-ДАН Я-ҒА ДЕЙІН

Әдістемелік нұсқаулықтар

Методические рекомендации

 

Автор:

Ж.К. Байгаринова

 

Пікір жазғандар:

И.У. Аушева, п.ғ.к.,

Н.П. Когород, б.ғ.к., доцент

 

Баспа:

Астана қ.,

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы,

  1. – 46 б.

 

ӘОЖ 374.00

 

Басылым тілі: орысша

Әдістемелік нұсқаулық алфавиттік ретпен орналасқан Сабақты зерттеудің (Lesson study) нақты аспектілері бойынша қысқаша нұсқауларды қамтиды.  Ұсынылған нұсқаулар тренердің оқыту тәжірибесіне және мұғалімдер мен мектеп басшыларына курстан кейінгі қолдау көрсету тәжірибесіне негізделген.

Бұл нұсқаулық сабақты зерттеу тәсілін мектеп тәжірибесіне енгізумен айналысатын педагогтер мен мектеп басшылары үшін пайдалы болады.

LESSON STUDY: ӨЗІНІҢ САБАҒЫН ЗЕРТТЕУМЕН АЙНАЛЫСҚЫСЫ КЕЛЕТІНДЕР ҮШІН

LESSON STUDY: ӨЗІНІҢ САБАҒЫН ЗЕРТТЕУМЕН

АЙНАЛЫСҚЫСЫ КЕЛЕТІНДЕР ҮШІН

Әдістемелік нұсқаулықтар

Методические рекомендации

Авторлар:

Ж.Б. Абдрахманова,

С.Б. Биярова,

Г.Т. Зейнолдина

 

Баспа:

Астана қ.,

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы,
2015. – 50 б.

 

ISBN 978-101-7780-68-5

ӘОЖ   371.214 КБЖ 74.202.5

 

Басылым тілі: орысша

 
Әдістемелік нұсқаулық Lesson Study тәсілін мектептерде қолдану, Lesson Study тәсілінің кезеңдерін жоспарлау, жүргізу және талдау бойынша тәжірибелік нұсқаулық ретінде ұсынылған. Lesson Study педагогикалық тәсілінің оқытудағы дағдыларды дамытып қана қоймай, сонымен қатар мұғалім мен оқушының өзін-өзі дамытуына ықпал етеді.

Әдістемелік нұсқаулық педагог қызметкерлерге, педагогикалық кадрларды даярлайтын гуманитарлық колледждер мен ЖОО студенттеріне арналған.

LESSON STUDY БОЙЫНША МҰҒАЛІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

LESSON STUDY БОЙЫНША МҰҒАЛІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

Әдістемелік нұсқаулық

Авторлар:

Т. Чичибу (Жапония),

Л.  Ду Тоит (ОАР),

А. Тулепбаева (Қазақстан)

 

Баспа:

Астана қ.,

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы,

2013. – 72 б.

 

ISBN 978-601-80263-8-6

ӘОЖ 37.0   КБЖ 74.202   L 58

 

Басылым тілі:

қазақша, орысша, ағылшынша

 
Нұсқаулық оқытуды жақсарту үдерісі ретінде Сабақты зерттеу
(ағылш. – Lesson Study, жапон. – kenkyu jugyo) тәсілінің негізгі идеяларын ашады. Авторлар осы тәсілдің мақсаты мен артықшылықтарын, оны оқу үдерісінде пайдаланудың тиімділігін, сондай-ақ аталған тәсілді кезең-кезеңмен іске асыру жолдарын ұсынады.

LESSON STUDY: ТЕОРИЯСЫ МЕН ҚОЛДАНУ ТӘСІЛДЕРІ

LESSON STUDY: ТЕОРИЯСЫ МЕН ҚОЛДАНУ ТӘСІЛДЕРІ

Әдістемелік құрал

Автор:

Пит Дадли (Ұлыбритания)

(ағылшын тілінен аударылған)

 

Баспа:

Астана қ.,

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы,
2013. – 70 б.

 

ӘОЖ 374.00

 

Басылым тілі:

қазақша, орысша, ағылшынша

 
Мектеп мұғалімдеріне, педагогикалық жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне арналған әдістемелік құралда мектепте оқыту мен оқу тәжірибесін дамытуға бағытталған Lesson Study тәсілін жоспарлау, қолдану және талдау, сондай-ақ аталған тәсілді қолдану нәтижесінде жинақталған білім мен дағдыларды әріптестерге тарату мәселелері қарастырылады.