Сайт сұрақтары бойынша байланыса аласыздар

Сайт үйлестірушілері: Техникалық қолдау:

Жанна Байгаринова Денис Жилин

baigarinova@cpm.kz zhilin_d@cpm.kz

Зухра Идришева

idrisheva@cpm.kz