• Lesson Study Fest 2020

    Lesson study Fest өзінің іс- тәжірибесін зерттеуші, немқұрай емес, диалогке ашық педагогтерге арналған.